Meteen naar de inhoud

Uw Privacy

P&R Grootkeukens BV  (KvK nummer: 30075773) heeft uw privacy en de bescherming hiervan hoog in het vaandel staan. Daarom houden wij ons aan de geldende Nederlandse Wet: Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de Europese richtlijnen die gelden omtrent privacy en de algemeen aanvaardbare normen van goed fatsoen en geldende gedragscode voor en communicatie en ondersteuning van uw IT omgeving en gebruikers hiervan.

Ons Privacy beleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die P&R Grootkeukens BV verwerkt van haar cliënten, gebruikers en persoonsgegevens ingevoerd door gebruikers. Indien u gebruik maakt van remote ondersteuning of gebruik van de op de website vermelde gegevens, geeft u uitdrukkelijk toestemming om de persoonsgegevens in lijn met dit Privacy beleid te verwerken.
 
Lees dit Privacy beleid goed door zodat u op de hoogte bent van hoe wij met uw privacy omgaan.
 
Hoe verkrijgen we persoonsgegevens?
 
Het spreekt voor zich dat P&R Grootkeukens BV zeer zorgvuldig omgaat met persoons- en bedrijfsgegevens. Uitgangspunt van P&R Grootkeukens BV, is dat een onderneming en/of gebruiker ten alle tijde zelf de keuze heeft wel of niet gegevens te verstrekken. Het verstrekken van persoonsgegevens is daarom een bewuste keuze van de onderneming en/of gebruiker. 
P&R Grootkeukens BV kan bij het aanbieden van haar diensten vragen om persoonsgegevens en verzameld niet meer persoonsgegevens dan strikt noodzakelijk is voor een goede dienstverlening, wij hanteren dan ook het “Privacy by design” en “Privacy by default” principe zoals benoemd in de AVG.
 
We verzamelen organisatie en persoonsgegevens wanneer:
 
Je gebruik maakt van de diensten van P&R Grootkeukens BV
Je de website van P&R Grootkeukens BV bezoekt.
Je contact met ons opneemt
Je een factuur van P&R Grootkeukens BV betaalt
 
Welk type persoonsgegevens verwerken we en met wel doel?
 
De verzamelde persoonsgegevens worden, binnen de grenzen van de wettelijke voorschriften, verzamelt, gebruikt en bewaart in het kader van het gebruik kunnen maken van onze service en onze diensten, de bedrijfsvoering van P&R Grootkeukens BV. In het kader van uw verzoek of bezoek, dan wel het gebruik van de website, worden de volgende type persoonsgegevens verwerkt:
 
Gegevens die wij verzamelen: 
 
Wij streven er continu naar om onze diensten zo gebruikersvriendelijk mogelijk te maken. Om goed te kunnen zien wat er in de IT omgeving en/of applicaties gebeurt en hoe het gebruikt wordt verzamelen we (geanonimiseerde) informatie. Met deze informatie kunnen we onze service en diensten nog verder verbeteren en zo goed mogelijk aan laten sluiten op de wensen van onze cliënten. 
 
Dit zijn de volgende gegevens: 
 
De unieke identificatie van een (toestel of mobiel) apparaat
Soort toestel of apparaat
Informatie over computer en verbinding
Statistieken betreffende bekeken pagina’s
Verkeer van en naar P&R Grootkeukens BV
Verwijzende URL’s naar onze en andere websites
IP-adressen
 
Gegevens die u aan ons verstrekt:
 
Wij verzamelen en bewaren alle gegevens die u op onze website of applicatie invoert of die u aan ons verstrekt wanneer u gebruik maakt van onze service en/of diensten. Deze gegevens zijn nodig om een goed overzicht te kunnen krijgen van uw IT omgeving en/of gebruik hiervan.
 
De gegevens omvatten, maar zijn niet beperkt tot:
 
Account registratie gegevens, zoals e-mail adres, wachtwoord van alle door P&R Grootkeukens BV aangeboden diensten
Uw bedrijfsgegevens, o.a. benodigd om op uw factuur te plaatsen, zoals bedrijfsnaam, voor- en achternaam, adres gegevens, kvk nummer, btw nummer, telefoon nummer.
Financiële gegevens, zoals die behoren bij een boekhoudprogramma, denk aan: omzet, kosten, betalingsgegevens, betalingen, gewerkte uren & ritten
Uw gegevens ten behoeve van het kunnen incasseren van facturen, zoals IBAN Nummer, BIC code, Bank
Gegevens die u invoert van derden zoals uw klanten of leveranciers. 
 
Hoe zit het met persoonsgegevens van uw klanten?
 
U bent zelf verantwoordelijk voor de keuze van invoer van de gegevens van derden en dient deze derden zelf op de hoogte te stellen van het feit dat u dit doet en welk privacy beleid wij hanteren betreft hun gegevens. Als cliënt van P&R Grootkeukens BV bent u juridisch gezien zelf “Verwerkingsverantwoordelijke” voor de persoonsgegevens van derden die u op uw PC, Server en/of clouddienst invoert en opslaat. 
P&R Grootkeukens BV wordt in deze gezien als “Verwerker” (zoals bedoeld in de AVG) van de persoonsgegevens. Beide partijen zijn hierin verplicht om zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) te houden. Als verwerkingsverantwoordelijke bent u verplicht om met P&R Grootkeukens BV, als verwerker, een verwerkersovereenkomst aan te gaan. Wij zullen u, als cliënt, een verwerkers overeenkomst doen toekomen.
 
Hoelang worden persoonsgegevens bewaard?
 
P&R Grootkeukens BV verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is, in ieder geval gedurende de duur van onze samenwerking en tot uiterlijk 12 maanden op het moment dat onze samenwerking ontbonden wordt. Direct na afloop van de hiervoor genoemde bewaartermijn zal P&R Grootkeukens BV de organisatie en/of persoonsgegevens vernietigen en/of anonimiseren, tenzij zij op grond van de wet (bijvoorbeeld op grond van de belastingwetgeving) verplicht is om bepaalde persoonsgegevens langer te bewaren. In dat laatste geval zullen wij uitsluitend deze specifieke persoonsgegevens gedurende de wettelijke bewaartermijn bewaren. Geanonimiseerde data worden langer bewaard ten behoeve van analyse.
 
Hoe worden uw gegevens beheerd en beveiligd?
 
P&R Grootkeukens BV is van mening dat haar systemen altijd goed moeten functioneren en over voldoende capaciteit moeten beschikken voor opslag van de gegevens. P&R Grootkeukens BV spant zich in passende technische en organisatorische maatregelen te treffen met als doel de persoonsgegevens van de gebruiker te beveiligen tegen verlies of onrechtmatig gebruik. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beschermingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van de gegevens met zich meebrengen.
 
Voorbeelden van maatregelen:
 
Data wordt alleen verstuurd over end-to-end SSL versleutelde verbindingen.
Data wordt alleen opgeslagen op onze servers, en op een beveiligde server bij het Datacenter in Amsterdam (ISO27001 en SSAE 16 gecertificeerd).
Alle medewerkers van P&R Grootkeukens BV hebben getekend voor geheimhouding en zijn op de hoogte van ons data beveiligingsbeleid.
De verbinding met onze website is altijd SSL beveiligd zodat niemand kan meekijken met de data die verzonden wordt
 
Verstrekken we persoonsgegevens aan derden?
 
P&R Grootkeukens BV zal uw gegevens, zonder voorafgaande toestemming, nooit verkopen en/of verhuren aan derden, met uitzondering wanneer de grond van wettelijke bepaling aan de orde is.
Wij zullen uw gegevens nooit zonder toestemming openbaar maken. In een aantal gevallen zijn we door de overheid echter verplicht om gegevens naar buiten te brengen.
Voor de verwerking van de persoonsgegevens kan P&R Grootkeukens BV gebruik van diensten van derden maken. Deze derden verwerken persoonsgegevens uitsluitend in opdracht van P&R Grootkeukens BV. 
We hebben dan een verwerkersovereenkomst gesloten waarin de verwerker wordt verplicht om alle verplichtingen uit de Wet bescherming persoonsgegevens, de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming en dit Privacy beleid na te leven.
P&R Grootkeukens BV behoudt zich het recht om uw gegevens te verstrekken aan een andere organisatie alleen in geval van eigendomsoverdracht (overname of fusie). P&R Grootkeukens BV zal u dan per e-mail hiervan op de hoogte stellen.
 
Wat zijn uw rechten omtrent je persoonsgegevens?
 
U heeft het recht op inzage, correctie en/of beperking van uw persoonsgegevens. U kunt een e-mail sturen aan info@pr-grootkeukens.eu met daarin uw exacte verzoek. Wilt u gebruik maken van het recht op inzage van uw persoonsgegevens dan zullen wij hierop binnen 1 maand een reactie geven. Mocht uw verzoek ongegrond of buitensporig zijn dan zijn we geoorloofd hier een redelijke administratieve vergoeding voor te vragen, of het verzoek weigeren.
 
U heeft het recht om “vergeten” te worden en kunt daarvoor een vergetelheidverzoek bij P&R Grootkeukens BV indienen. Dit kunt u per mail aan ons kenbaar maken op info@pr-grootkeukens.eu P&R Grootkeukens BV zal dan uw account binnen uiterlijk 60 dagen verwijderen. 
 
U heeft het recht om gegevens over te dragen, dat houdt in dat u ons kunt vragen om de gegevens aan te leveren zodat u deze elders kunt gebruiken. Aan het verzoek tot overdracht kunnen kosten verbonden zijn zoals administratieve kosten en de duur van de werkzaamheden om uw data te kunnen exporteren. Een verzoek hiertoe kunt u aanvragen via info@pr-grootkeukens.eu
 
Onze cookies
 
P&R Grootkeukens BV maakt op haar website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestand dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Wij kunnen cookies op de website plaatsen om een aantal redenen, bijvoorbeeld:
 
ingelogde gebruikers te kunnen identificeren
voor veiligheidsdoeleinden
voor het maken van analyses voor onderzoek
om de website te verbeteren
om onze relatie met u als klant te beheren.
Er zijn diverse “soorten” cookies te benoemen, namelijk:
 
Functionele cookies, 
 
Functionele cookies zijn nodig om onze website te laten functioneren. Dankzij de functionele cookies die P&R Grootkeukens BV gebruikt hoeft u bijvoorbeeld niet telkens opnieuw in te loggen en worden ook gebruikt om persoonlijke instellingen te bewaren. Bij een volgend bezoek hoeft u dan niet opnieuw uw gegevens in te voeren.
 
Analytische cookies, 
 
Analytische cookies bieden inzicht (statistieken) in het gebruik van de website en hoe u de website hebt gevonden. P&R Grootkeukens BV verzamelt en analyseert via deze cookies gegevens over het gebruik van onze website. Bijvoorbeeld over de domeinnaam, het aantal hits, de bezochte pagina’s, vorige en/of volgende bezochte sites en de duur van het bezoek. Deze gegevens worden onder andere gebruikt om onze website te verbeteren en om u te voorzien van relevante informatie.
 
Afmelden van cookies
 
De meeste internetbrowsers bieden u de mogelijkheid om het plaatsen van cookies te blokkeren of om u vooraf te melden wanneer er een cookie wordt geplaatst. Het uitzetten van cookies kan het gebruik van onze website en diensten beperken. Je vindt hier een uitleg van de consumentenbond:
 
 
hoe je cookies kunt verwijderen.
 
Wijzigen van ons privacy beleid
 
P&R Grootkeukens BV houdt zich het recht voor om dit privacy beleid aan te passen. Elke aanpassing zal op onze website gepubliceerd worden. P&R Grootkeukens BV adviseert u dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er veranderingen zijn doorgevoerd.
 
P&R Grootkeukens BV is transparant over de manier waarop we met persoonsgegevens omgaan. Deze privacyverklaring is de basis. Als u toch nog vragen hebt over de manier waarop P&R Grootkeukens BV met uw persoonsgegevens omgaat, kunt u altijd een bericht met uw specifieke vraag sturen aan info@pr-grootkeukens.eu
 
 
P&R Grootkeukens BV