Meteen naar de inhoud

Ontwerpfase

Bij maken van het ontwerp worden de uitgangspunten (het z.g.n. Plan van Eisen) samen met de opdrachtgever als eerste vastgesteld. Aan de hand hiervan wordt er een eerste vlekken plan gemaakt, waarna deze wordt uitgewerkt tot een ontwerptekening.

De ontwerptekening kan worden aangevuld met technische gegevens, bouwkundige informatie en begroting gegevens, zodat de opdrachtgever over alle informatie beschikt om tot een betrouwbare goed onderbouwde kosten begroting te komen.

Voorbereidingsfase

Zodra de totale kosten inzichtelijk zijn en de beslissing is genomen om het project te gaan realiseren, kunnen de ontwerptekeningen verder worden uitgewerkt.
Materialen en vormgeving worden vastgesteld en werk omschrijvingen worden uitgewerkt.

Uitvoeringsfase

Aan de hand van door P&R te verstrekken installatietekeningen kunnen de Bouwkundig aannemer en de installateurs de ruimte geschikt maken voor het plaatsen van de uitgifte installaties.

 

Ook hierbij blijven wij in beeld. Wij zullen daar waar nodig de installaties controleren of deze volgens tekening zijn aangebracht. Hiermee voorkomen wij dat er tijdens de montage vertragingen ontstaan doordat er bepaalde voorzieningen niet of niet correct zijn aangebracht.

Productie en Plaatsing

Aan de hand van door P&R te verstrekken productie tekeningen worden de verschillende meubels en apparaten geproduceerd.

Dan rest nog het leveren en plaatsen van de installatie, waarna deze na een uitgebreide instructie in gebruik genomen kan worden.